Bát không nắp màu Xanh là ngọc lục Bảo (Không viền vàng) – Thủy Tinh Ngọc

Gọi Ngay: 093 44 866 98