Bình Pha Trà Pink Leaves Bằng Thủy Tinh Opal MP-USA Home Set 1400ml Thủy tinh ngọc là một loại thủy tinh đặc biệt, được chế tạo từ vật liệu khi nung ở nhiệt độ cao thủy" />

Gọi Ngay: 093 44 866 98